TOUR TẾT 2024


Giá từ 6,990,000 đ

Khởi hành: 30 AL, Mùng 1, 2, 3, 4

Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh

Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

Phương tiện: Máy bay


Giá từ 6,990,000 đ

Khởi hành: Mùng 1, 2, 3, 4, 5, 6,

Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh

Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

Phương tiện: Máy bay


Giá từ 11,990,000 đ

Khởi hành: Mùng 6

Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh

Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm

Phương tiện: Máy bay


Giá từ 13,680,000 đ

Khởi hành: 30 AL, Mùng 7

Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh

Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm

Phương tiện: Máy bay


Giá từ 5,990,000 đ

Khởi hành: Mùng 2, 3, 4

Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh

Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm

Phương tiện: Xe ô tô


Giá từ 6,990,000 đ

Khởi hành: Mùng 2, 3, 4

Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh

Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm

Phương tiện: Xe ô tô


Giá từ 15,990,000 đ

Khởi hành: Mùng 4

Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh

Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

Phương tiện: Máy bay


Giá từ 7,490,000 đ

Khởi hành: Mùng 2, 3, 4

Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh

Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm

Phương tiện: Xe ô tô


Giá từ 12,990,000 đ

Khởi hành: 30 AL, Mùng 1, 2, 3, 7

Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh

Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm

Phương tiện: Máy bay


Giá từ 13,990,000 đ

Khởi hành: Mùng 1, 2, 3, 4

Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh

Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

Phương tiện: Máy bay


Giá từ 19,990,000 đ

Khởi hành: Mùng 2

Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh

Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

Phương tiện: Máy bay


Giá từ 12,380,000 đ

Khởi hành: 29 AL, Mùng 2, 3, 6

Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh

Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm

Phương tiện: Máy bay


Giá từ 17,990,000 đ

Khởi hành: 28, 29, 30 AL, Mùng 1,

Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh

Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

Phương tiện: Máy bay


Giá từ 18,990,000 đ

Khởi hành: 30 AL, Mùng 1, 2, 4

Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh

Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm

Phương tiện: Máy bay


Giá từ 17,990,000 đ

Khởi hành: 28, 29 AL

Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh

Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

Phương tiện: Máy bay


Giá từ 29,990,000 đ

Khởi hành: Tối mùng 1

Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh

Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm

Phương tiện: Máy bay


Giá từ 25,990,000 đ

Khởi hành: Mùng 4

Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh

Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

Phương tiện: Máy bay


Giá từ 24,990,000 đ

Khởi hành: Mùng 3, 6

Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh

Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm

Phương tiện: Máy bay


Giá từ 13,950,000 đ

Khởi hành: 28 AL, Mùng 5

Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh

Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

Phương tiện: Máy bay


Giá từ 19,950,000 đ

Khởi hành: 30 AL, Mùng 2

Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh

Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm

Phương tiện: Máy bay

Đang hiển thị từ 1 đến 20 của 54 (3 trang)