Đội ngũ công ty

BAN GIÁM ĐỐC
 • NGUYỄN AN GIANG
 • NGUYỄN THỊ BÍCH TUYỀN
PHÒNG NHÂN SỰ
 • NGUYỄN THỊ BÍCH TUYỀN
PHÒNG KẾ TOÁN
 • TẠ THỊ HÀ LAN
 • NGUYỄN THỊ THU
PHÒNG ĐIỀU HÀNH
 • LƯƠNG Ỷ LINH
 • ĐÀO THỤY NGỌC NỮ
PHÒNG KINH DOANH 1 
 • BÙI XUÂN DŨNG
 • NGUYỄN VĂN NAM
 • VÕ HOÀNG VŨ
 • TRẦN THỊ NGỌC NHƯ
 • HÀ KIM HOÀNG
 • LÊ THỊ BÚP
 • NGUYỄN THỊ MỸ DIỆU
 • NGÔ THỊ TÚ TRINH
PHÒNG KINH DOANH 2
 • CÔNG HUYỀN TÔN NỮ THÚY KIỀU
PHÒNG VISA
 • CHUÔN VANTHY
 • NGUYỄN QUỐC BẢO
 • PHẠM NGỌC MINH CHÂU
 • NGUYỄN THANH HẢI
 • LUÂN THỊ CHIÊM
 • LÊ THỊ PHƯƠNG UYÊN
 • NGUYỄN THỊ BẢO TRÂN